• Christopher Røhl

Det er ødelæggende for integrationen, at indvandrere skal betale for at lære dansk

Opdateret: 24. jan. 2021

Bragt i Information d. 20. maj 2019 og skrevet sammen med Jeanné Vetling


I sommeren 2018 indførte regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet deltagerbetaling på danskuddannelserne for selvforsørgende indvandrere.

Det gule flertal fik dermed gjort op med mange års integrationspolitik i jagten på det såkaldte paradigmeskifte.

Man kan mene, det kun er rimeligt, at indvandrere selv betaler for at lære dansk. Men desværre efterlader det samfundet med en endnu større regning i form af uoprettelige integrationsproblemer for en bred gruppe af skatteydere.

Deltagerbetalingen rammer primært tre grupper.

Det er de lavtlønnede arbejdere fra Europa, som arbejder i brancher, hvor de ikke kommer i kontakt med danskere. Det ødelægger blandt andet deres mulighed for at blive forfremmet på arbejdsmarkedet, men også deres mulighed for at hjælpe børnene med lektierne.

Det er de udenlandske studerende, der uddanner sig i Danmark. De lærer ikke dansk, og derfor bliver de fravalgt af virksomhederne. Deres nye kompetencer tager de desværre med tilbage eller til et andet EU-land.

Og endelig er det vidensmedarbejdere og deres ægtefæller. En gruppe, som dansk erhvervsliv efterspørger, og som er svære at fastholde, hvis den medfølgende ægtefælle ikke kan få fodfæste på arbejdsmarkedet.

For den enkelte kan det have stor betydning at lære dansk. Endnu vigtigere er det dog for samfundet, at de indvandrere, som kommer hertil, lærer vores sprog. Og det er ikke bare sproget: Undervisningen dækker også dansk kultur, historie, værdier og samfundsforhold.

I fremtiden kommer færre til at lære om vores syn på demokrati, på ytrings- og religionsfrihed og om de rettigheder og pligter, der følger med, når man bor i Danmark.

Deltagerbetalingen kan få store samfundsøkonomiske konsekvenser. Regeringen har desværre ikke lært af de fejl, vi begik i 60’erne og 70’erne. Her antog man forfejlet, at indvandrere ville lære dansk, så længe de var i arbejde.

I dag kæmper vi stadig med datidens fejlslagne integration, og der en risiko for, at vi også kommer til at gøre det i fremtiden. Det er bydende nødvendigt at rette op på denne fejl ved at fjerne deltagerbetalingen på dansk, så vi igen kan sikre det bedste udgangspunkt for integrationen.


Link til læserbrevet

0 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle