Mangfoldighed og ligestilling i idrætten

This is your About Page. It's a great opportunity to give a full background on who you are, what you do, and what your website has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Mangfoldighed og ligestilling i idrætten

Et idrætspolitisk udspil til kommunalvalget i København

 

Mission

  • At øge kønsligestillingen for deltagelse i idrætslivet og foreningsidrætten, og skabe et mangfoldigt og repræsentativt idrætsliv i Københavns Kommune.

  • At udfordre monopolet i København Kommunes idrætsliv med særligt udgangspunkt i de store idrætsaktører for at skabe plads til de mindre foreninger og sportsgrene.

  • Flere idrætsaktører skal have lige muligheder for at påvirke, udvikle og bruge idrætten som mål og middel til skabelsen af fællesskab, sundhed, inklusion og udvikling af et mangfoldigt idrætsliv samt rigt demokratisk engagement til gavn for Københavns borger, høj som lav.

Indledning

Københavns Kommune er langt bagefter, når det kommer til at engagere børn og unge i idrætslivet. Jeg har siddet med ved bordet i kultur- og fritidsudvalget de sidste fire år og kæmpet for at lave om på det. Én ting, der har slået mig, er imidlertid, at det er vigtigt, vi ikke bare taler om, at vi skal have flere børn og unge til idræt og ind i foreningslivet.

 

Det er også vigtigt, at vi spørger os selv om, hvordan vi gør det. 

Udfordringerne

De to største udfordringer, der begrænser det Københavnske mangfoldige idrætsliv er monopolet og idrætsaktørernes homogenitet samt manglende fokus på innovativ og kreativ udnyttelse af byrummet til idrætsfaciliteter.

 

 

 

Monopolet øger homogenitet

Mangfoldighed i idrætsfaciliteter

Standardiseret fokus på faciliteter

Løsningen lægger lige for
Giv ildsjæle og mindste foreninger en større stemme og gør op med monopolet.

Der er et behov for at mobilisere og skabe muligheder for, at enkelte ildsjæle og mindre foreninger kan tage ejerskab på idrætten og dens brede repræsentation.

Det er vigtigt, at vi som politikere sætter en dagsorden og giver dem en mulighed for at blive lyttet til. Det kan være ved at sætte det som en pejlemærke, at vi skal nå ud til de små aktører og sikre de bliver inddraget både i høringer, men også frem mod budgetforhandlingerne.